Miljøpolitik

 

Esbjerg Genvindings Industri er godkendt af miljøstyrelsen og registreret i affaldsregistret for indsamligsvirksomheder.

Dette betyder i praksis at vi overtager ansvaret for at dit affald håndteres korrekt, herunder at det kommer til et godkendt modtage/eksportanlæg og at det i henhold til affaldsbekendtgørelsen indberettes til miljøstyrelsens affaldsdatasystem.

 

Esbjerg Genvindings Industri er underlagt miljøtilsyn, udført af miljøteam Esbjerg kommune.

 

Esbjerg Genvindings Industri overholder gældende lovgivning og samarbejder med relevante myndigheder i enhver henseende.

 

Det er vores ønske og mål at tage mest muligt hensyn til miljø og omgivelser i øvrigt, derfor søger vi indenfor de tekniske og økonomiske rammer at benytte os nyeste mulige teknologi.

 

Esbjerg Genvindings Industri arbejder målrettet på at nedholde forbrug af hjælpestoffer, iform af ilt & gas, el, olieprodukter samt brændstof.

Din indsats for miljøet?

 

Brug kun godkendte indsamlingsvirksomheder!

 

Vores daglige leder er naturligvis i besiddelse af lovpligtig indsamlerbevis